Letselschade

 

ambulanceKlijn Arts + Jurist b.v. (KAPJ) staat u met raad en daad terzijde en kan een scherpe diagnose vertalen in een helder advies. Dit is mogelijk wanneer het gaat om dossierstudie, lichamelijk onderzoek of analyse van röntgenonderzoek, Klijn Arts + Jurist (KAPJ) is veelzijdig en biedt servicegerichte dienstverlening die is afgestemd op de praktijk van de jurist en schadeadviseur. De medische advisering roept geen vragen op, maar geeft de antwoorden.

Meestal gaat het om (werk of verkeer) ongevalsgevolgen, maar het kan ook gaan om letselschade van andere aard. Bijvoorbeeld de gevolgen van verwijtbaar medisch handelen of van beroepsziekten.

De advisering over personenschade beperkt zich uiteraard niet tot bepaling van de invaliditeit. Wij maken tevens duidelijk wat de gevolgen van de gezondheidsschade zijn voor het functioneren, zowel voor arbeid alsook de overige activiteiten. Desgewenst leggen wij de beperkingen vast, bijvoorbeeld in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of op andere wijze (bijvoorbeeld FIS). KAPJ maakt de schade inzichtelijk, geeft een uitgangspunt voor de toekomst.

Op verzoek adviseren wij over de inzet van specifieke deskundigen (bijvoorbeeld medisch specialisten) voor de uitvoering van expertises en kunnen wij dergelijke onderzoeken initiëren. Nadat de expertises verricht zijn, beoordelen wij die en adviseren wij u over de consequenties.