Klijn Arts + Jurist

 

JoostKlijnKlijn Arts + Jurist B.V. (KAPJ) is in 2011 opgericht door Joost Klijn bij de voortzetting van zijn werkzaamheden als zelfstandig gevestigd verzekeringsarts. Klijn Arts + Jurist B.V. (KAPJ) geeft advies aan rechtzoekenden en hun vertegenwoordigers bij geschillen met geneeskundige aspecten voor of tijdens een rechterlijke procedure.

Voorts worden medische keuringen verricht. Tevens worden vragen beantwoord van algemeen medische aard, zeker waar het de samenloop van meerdere geneeskundige specialismen betreft, en op vragen van specifiek verzekeringsgeneeskundige aard komt uiteraard eveneens een antwoord.

 

 Joost Klijn is sinds 1994 werkzaam als verzekeringsarts en sinds 2000 geregistreerd als zodanig. Hij werkte bij verschillende bedrijfsverenigingen cq uitvoeringsinstellingen (BVG, Cadans, GAK) en bij UWV als verzekeringsarts en bezwaarverzekeringsarts. In 1998 werd ervaring opgedaan als bedrijfsarts.

Medio 2007 werd de opleiding Nederlands recht afgerond en werd begonnen met een promotie-onderzoek bij de Open Universiteit Nederland. Naast PhD onderzoeker bij de OUNL is hij tevens als onderzoeker verbonden aan de Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS). Voorts is hij lid van de Werkgroep Artsen Advocaten en van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht. In de loop der jaren werden talrijke bij- en nascholingen gevolgd, met name op het gebied van klachten van het bewegingsapparaat en op het terrein van de psychiatrie.

Klijn Arts + Jurist B.V. (KAPJ) beschikt over een uitgebreid netwerk zowel van medisch specialisten als van juristen (advocaten), arbeidsdeskundigen, verzekerings- en bedrijfsartsen in de particuliere en de sociale verzekeringen. Door het netwerk van medisch specialisten is het mogelijk technische onderzoeken op het gebied van interne geneeskunde, beeldvormende- en laboratorium onderzoeken op korte termijn en aan een redelijk tarief te laten verrichten. Hieruit kunnen ook adviezen omtrent behandeling en genezing voortkomen waarmee cliƫnten geholpen zijn. De contacten in de verzekeringsbranche bieden de mogelijkheid over dezelfde kennis te beschikken als verzekeraars en overheidsinstanties zodat de gelijkheid van partijen in een geschil bevorderd wordt.

PDF Algemene voorwaarden