Deskundigenonderzoek, expertises

 

De beoordeling van  de algemene medische toestand, dat wil zeggen het samenhangende geheel van klachten, stoornissen, onderzoeksbevindingen, diagnosen en functioneren, duiden en vertalen in termen van beperkingen en functionele mogelijkheden, is een specialiteit van de verzekeringsarts. Verzekeringsgeneeskundige duiding is vrijwel altijd aangewezen wanneer het om de bepaling van medische beperkingen gaat.

Daarbij kunt u denken aan onder meer de volgende deskundigenonderzoeken / expertises:

  • Inschakeling als deskundige voor de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep of het Gerechtshof
  • Wederzijds of eenzijdig ge├źntameerd deskundigenonderzoek in elders lopende letselschadezaken tussen verzekerden/rechtsbijstandsverzekeraar en verzekeraars
  • Medisch en juridisch advies bij sociale verzekeringskwesties (Ziektewet, WAJONG, WAO, WIA), ter vaststelling van de beperkingen en belastbaarheid c.q. functionele mogelijkheden    bril_zegel